LAGUNEN II

Lagunen II

Vi er nå i gang med arbeidene med å utvide Lagunen. I løpet av 2024 og 2025 vil det reise seg ny bygningsmasse på ca. 15.000 kvm.

Når alt står ferdig og skal åpne for publikum i november 2025 vil vi ha nye butikkarealer, flere serveringssteder, større parkering under tak og nye flotte fellesarealer som binder det hele sammen på en god måte. Utover i 2026 bygger vi en egen kontorfløy som åpner senere samme år.

Prosjektet er kalt Lagunen II og refererer til at dette er andre byggetrinn av totalt tretten, i tråd med områdereguleringen som ble vedtatt av bystyret i Bergen kommune i 2015. Første byggetrinn sto ferdig i 2018 og var på 50.000 kvm.

Lagunen II 2025

For deg som besøkende i Lagunen vil byggeperioden bety justert kjøremønster og noe begrenset parkering da parkeringsplassen foran senteret er stengt. Denne vil åpne igjen i november 2024, dette gjelder også gjennomkjøringen fra parkeringshuset ved senteret (P1).

Om du kommer fra nord (fra Bergen sentrum eller Nesttun/Skjold) vil det for mange være naturlig å benytte seg av parkeringshuset med innkjøring ved bussterminalen. Du svinger av til venstre fra Fanavegen slik du «alltid» har gjort og finner din plass i en av p-husets tre etasjer.

Kart Lagunen

MEN; som følge av at «gjennomkjøringen» foran senteret er stengt grunnet byggeaktivitet, vil det tidvis bli fullt i parkeringshuset og man vil rett og slett måtte kjøre ut av p-huset igjen og videre sørover til enten parkeringshuset i Laguneparken, utendørsparkeringene ved Apeltunvannet (bak senteret) eller utenfor butikkene i Laguneparken.

Prøv å være tålmodig. På de største handledagene kan det bli kø.

Lagunen II, skisser

Om du kommer fra sør (E39 fra Os, Fanabygden eller Ytrebygda (Sandsli eller Flesland)) vil det for mange være naturlig å benytte seg av parkeringshuset i Laguneparken eller utendørsparkeringen ved Apeltunvannet (bak senteret).

Husk at også dette parkeringshuset har tre etasjer og rikelig med plass på vanlige dager. Men... vær tålmodig, på de største handledagene kan det bli kø.

Lagunen II

Om du velger å parkere ved Apeltunvannet vil du også på de fleste dagene finne ledig plass, men om du kjører inn foran senterinngangen mot sør ved Egon/Hennes & Mauritz/Renseriet vil det tidvis være vanskelig å finne plass.

Her er, som nevnt tidligere, gjennomkjøringen foran senteret stengt som følge av byggeaktivitetene og vi har etablert en «rundkjøring» for at trafikken skal kunne snu og forlate dette området igjen etter parkering (eller bomtur). Vi oppfordrer publikum til å unngå å prøve å finne plass her på de største handledagene.

Lagunen II, skisser

Inngang til Egon blir gjennom senterinngangen fra sør, gjennom rondellen og rett inn vis-à-vis Hennes & Mauritz. Denne inngangen vil være åpen etter senterets stengetid mandag-lørdag og også på søndager for Egons gjester.

Lagunen II skisser

For deg som kommer fra vest (f.eks. Steinsviken og Søreide, men også Søråshøgda og Nordås) vil det på lørdager, søndager og etter kl. 18.00 på hverdager (mandag-fredag) være et alternativ å parkere på parkeringsplassen for kollektivreisende med innkjøring vis-à-vis Nordahl Grieg vgs.

Der er det gratis parkering på helge- og helligdager og kveldstid på hverdager (mandag-fredag). Mer info her

Lagunen II skisser

I hele byggeperioden oppfordrer vi publikum til å benytte seg av kollektivtilbudet til Lagunen.

Rutetider for bybanen finner du her

Rutetider for buss finner du her

Vi anbefaler også alle våre besøkende å gjøre seg kjent med gjeldende parkeringsbestemmelser. De finner du her

Hjertelig velkommen til Lagunen! Vi lover å jobbe så raskt vi kan for å bli ferdig og gleder oss til å få vist deg våre nye butikker og serveringssteder fra november 2025!

Lagunen II skisser