LAGUNEN II

Vi har begynt forberedende byggearbeider mot en mulig senterutvidelse og åpning av nye arealer senhøsten 2025.

Skissetegning av Lagunen II
LAGUNEN II
Byggeplass

Lagunen II refererer til byggetrinn 2 i reguleringsplanen som ble vedtatt i 2015.

Hva skal skje:

  • Nedre torg kobles bedre til senteret
  • Parkering blir overbygget
  • Det bygges i høyden over dette
  • Bygg i inntil 6 etasjer begrenset til ca. 15.000 kvm
  • Arealer for handel, servering og kontor, i tillegg til torg, fellesarealer og takterrasser

I denne forbindelse vil det bli en del endringer både innvendig og utvendig.

I senteret

  • Arbeid med nye arealer ved tidligere rullebånd ved Obs er godt i gang.

Parkeringsplass

  • Utgang/inngang gjennom kulvert til p-huset i Laguneparken er åpen og gang-kontainer benyttes gjennom anleggsområdet.
  • Utvendig trapp ved hovedinngang er stengt grunnet demontering av fasadeplater.
  • Inngjerdet anleggsområde ved kulverten til/fra p-huset i Laguneparken har ført til omlegging av gang- og kjøremønster foran senteret.
  • Ladepunktene langs Laguneveien er fjernet - benytt ladestasjonene på plan 3 p-hus Laguneparken, ved Shell-stasjonen eller ved McDonalds.
Skissetegning av Lagunen II
LAGUNEN II
System.Linq.Enumerable+SelectListIterator`2[ThonShopping.Internet.Site.Features.ImageVault.Models.ExtendedImageBlockMedia,System.String]