Boligutvikling på Kalgane

Neste trinn i utviklingen av Laguneområdet er boliger på Kalgane – like nord for senteret.

Foreløpige skisser av Kalgane
Alle skissene er foreløpige og utarbeidet av Hille Melbye Arkitekter
Foreløpige skisser av Kalgane
Foreløpige skisser av Kalgane
Foreløpige skisser av Kalgane
Foreløpige skisser av Kalgane

Lagunen Storsenter er nå landets største kjøpesenter målt i omsetning. Gjennom den siste utbyggingen i 2018 har vi startet overgangen fra rent kjøpesenter mot et bydelssenter. Her har etableringen av gågaten med torg i hver ende vært sentralt, parallelt med etableringen av nye attraksjoner som kinosenter, treningssenter, flere spisesteder, sportsbar og bowling.

Utbyggingen av området nord for senteret – det såkalte Kalgane – vil gjøre skiftet fra kjøpesenter til bydelssenter enda tydeligere. Gjennom etableringen av et boligområde med rundt 300 boliger, barnehage, offentlige byrom og en offentlig park m.m. ønsker vi å legge grunnlaget for et attraktivt og aktivt bydelssenter i Bergen sør.

Et av de overordnede målene med utbyggingen av Kalgane er å skape gode offentlige byrom, dette inkluderer Bybanetorget, Torggaten og parken på haugen. I dette arbeidet står et variert tilbud for barn og unge sentralt, og her jobber vi sammen med kommunen blant annet med etableringen av et felleshus/kulturhus/aktivitetshus ved torget.

Utbyggingen av Kalgane har som målsetning å bygge opp under kommunens miljømålsetninger, noe som vil gjenspeiles i bebyggelsen.

Foreløpige skisser av Kalgane
Alle skissene er foreløpige og utarbeidet av Hille Melbye Arkitekter
System.Linq.Enumerable+SelectListIterator`2[ThonShopping.Internet.Site.Features.ImageVault.Models.ExtendedImageBlockMedia,System.String]
System.Linq.Enumerable+SelectListIterator`2[ThonShopping.Internet.Site.Features.ImageVault.Models.ExtendedImageBlockMedia,System.String]
System.Linq.Enumerable+SelectListIterator`2[ThonShopping.Internet.Site.Features.ImageVault.Models.ExtendedImageBlockMedia,System.String]
System.Linq.Enumerable+SelectListIterator`2[ThonShopping.Internet.Site.Features.ImageVault.Models.ExtendedImageBlockMedia,System.String]